Walter Löthman


- Psykolog, psykoterapeut
- Organisationsutveckling
- Ledarutbildning
- Enskilda samtal
- Coaching
- Samtalsmetodik
- Kris- och konflikthantering
- Skräddarsydd utbildning


Bakgrund, utbildning, kompetens

Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialistbehörighet i klinisk psykologi

3-årig familjeterapiutbildning, nationella och internationella utbildningar i ledar- och organisationsutveckling, genusvetenskap mm.

Tidigare erfarenhet som konsult

Mångårig erfarenhet av intern/extern konsult- och organisationskonsultverksamhet.
Har arbetat med varierande typer av uppdrag.
Se erbjudanden-uppdrag.

Teoretisk grundsyn

Utgår ifrån ett systemiskt - lösningsfokuserta - narrativt förhållningssätt och socialkonstruktioism.

Erbjudanden (uppdrag)

Ledarutveckling i personligt ledarskap, coaching, utvecklingsarbete med ledningsgrupper, kris- och konflikthantering, psykosociala arbetsmiljökartläggningar, teambuilding, organisationsutveckling, olika forum för kreativitets- och idéskapande utifrån varierande önskemål, framtidskonferenser, handledning – chefshandledning i grupp eller enskilt och medarbetarhandledning i grupp eller enskilt, m.m.
Öppen för nya sorters uppdrag inom ledar- och organisationsutveckling.

Geografiskt arbetsområde

Sverige

Walter Löthman Organisations- och Psykologkonsult AB

Tfn:
021-35 43 92
070-424 62 18