Walter Löthman


- Psykolog, psykoterapeut
- Organisationsutveckling
- Ledarutbildning
- Enskilda samtal
- Coaching
- Samtalsmetodik
- Kris- och konflikthantering
- Skräddarsydd utbildning


Tjänster

De tjänster som jag erbjuder är utifrån ett större sammanhang som organisationsutveckling till ett mindre det enskilda samtalet.

Ledarutbildningar i det personliga ledarskapet, kartläggning av den psykosociala arbetsmiljön, teambuilding, framtidskonferenser, caoching, förändringsarbete, värdegrundsfrågor, samtalsmetodik, kris- och konflikthantering.

Utbildningar i systemiskt, lösningsfokuserat, narrativt och socialkonstruktionistiskt förhållningssätt.

Samtal vid utmattning, debriefing, kriser, relationsproblem – enskilt eller med familjen nätverket.

Vid upplevelser av hot och våld – enskilt eller i grupp.

Handledning för chefer – medarbetare – i grupp eller enskilt.

Alla insatser skräddarsys utifrån uppdragsgivarens behov när det gäller omfattning i tid och teoretisk eller praktisk nivå.

Det finns också färdiga utbildningsmoduler som kan kombineras på olika sätt.

Walter Löthman Organisations- och Psykologkonsult AB

Tfn:
021-35 43 92
070-424 62 18