Walter Löthman


- Psykolog, psykoterapeut
- Organisationsutveckling
- Ledarutbildning
- Enskilda samtal
- Coaching
- Samtalsmetodik
- Kris- och konflikthantering
- Skräddarsydd utbildning


Referenser

Referenser lämnas på begäran med hänsyn till klientsekretess.

Walter Löthman Organisations- och Psykologkonsult AB

Tfn:
021-35 43 92
070-424 62 18